Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre tu navegación y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, generada a partir de tus pautas de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso . Puedes obtener más información aquí
 

LA PROTECCIÓ ENFRONT DE RECLAMACIONES PER DANYS A TERCERS.

Les garanties de Responsabilitat Civil cobreixen la responsabilitat civil extra-contractual que pugui derivar-se per a l'Assegurat per danys corporals, danys materials i perjudicis consecutius causats involuntàriament a tercers.

Les garanties de Responsabilitat Civil no cobreixen qualsevol indemnització que pogués correspondre a l'Assegurat en virtut de contractes, pactes, estipulacions especials o qualsevol altre tipus d'acords i que excedíssin de l'estrictament legal.

Tercer és qualsevol persona diferent del prenedor o l'assegurat de la pòlissa; els cònjuges, ascendents i/o descendents del prenedor i/o assegurat; els familiars del prenedor i/o assegurat, que convisquin amb ells; les persones que, de fet o de dret, depenguin de l'assegurat mentre actuin en l'àmbit de

o el asegurado de la póliza; los cónyuges, ascendientes y/o descendientes del tomador y/o asegurado; los familiares del tomador y/o asegurado, que convivan con ellos; las personas que, de hecho o de derecho, dependan del asegurado mientras actúen en el ámbito d'aquesta dependencia.

Garanties:

R.C. Explotació, R.C. Immobiliària, R.C. Locativa, R.C. Patronal, R.C. Productes i/o Serveis, (Opcional: Unió i Mescla, i Retirada de Productes), R.C. Post-Treballs, R.C. Objectes Confiats, R.C. Provadors, R.C. Professional, R.C. Medioambiental, Defensa, etc.

Consells:  Ha de prestar especial atenció a:

-Les Cobertures han d'estar adaptades a cada activitat/necessitat.

-Límits per sinistre.

-Límits per anualitat d'assegurança.

-Límits per víctima.

-Àmbit geogràfic.

-Delimitació temporal.

-Franquícies.

Formulario enviado correctamente!