Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre tu navegación y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, generada a partir de tus pautas de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso . Puedes obtener más información aquí
 
Les assegurances de Responsabilitat Civil D&O proporcionen la tranquil-litat necessària als Administradors i Directius en la presa de decisions empresarials.

El govern de les Societats es desenvolupa en un àmbit normatiu molt exigent per als seus Administradors i Directius, qui han d'assumir de forma personal i il-limitada les responsabilitats que deriven de les seves errades de gestió. No cal dir que la diligència en les seves actuacions no els allibera de reclamacions d'accionistes, empleats, creditors, autoritats de control o organismes públics, entre d'altres.

Les reclamacions poden ser costoses, lentes i estressants per aquells Administradors i Directiu que es vegin involucrats en elles.

ARTÍCULO 133 RESPONSABILIDAD, Ley de Sociedades:

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su adpción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieren expresamente a aquél.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Cobertures

Despeses de defensa, despeses de restitució d'imatge, indemnització per danys i perjudicis derivats d'errors de gestió, despeses d'investigació, multes administratives legalment assegurables derivades d'una investigació, responsabilitat com a fundador de la societat, responsabilitat de les persones assegurades per pràctiques d'ocupació indegudes: "mobbing", discriminació, etc., reembors a la societat.

Extensions

Bestreta de despeses, despeses d'aval concursal, constitució de fiances civils i despeses de constitució de fiances penals, despeses d'emergència, cobertura automàtica per a noves filials, representants permanents a entitats participades, cobertura a antics administradors o directius, responsabilitat tributària, despeses d'assistència psicològica, període informatiu gratuït de 12 mesos, amb possibilitat d'ampliar-lo.

Assegurats

Administradors i Directius actuals, passats o futurs del prenedor, Administradors i Directius de filials ja siguin actuals o antigues, representants permanents a entitats participades ja siguin actuals o antigues, fundador de la societat, empleats: mentre desenvolupin labors de gestió o supervisió ; pel que fa a una reclamació per pràctica d'ocupació indeguda; o mentre siguin codemandats, gerent de riscos, secretari, vicesecretari del consell d'administració, cònjuge o parella de fet, així com l'hereu, legatari i/o marmessor.